Kryzys omija Chiny

1 Komentarz
1 Zdjęcie
Wtorek, 22-12-2009

Kryzys omija Chiny

2009 będzie pierwszym rokiem, w którym sprzedaż nowych samochodów w Chinach przewyższy sprzedaż w USA.

Popyt na samochody jest w Chinach tak duży, że wiele najpopularniejszych modeli sprzedawanych jest na pniu a chętni muszą się zapisywać na listę i czekać miesiącami na nowe dostawy. W okresie od stycznia do listopada sprzedaż samochodów wzrosła o 42% w porównaniu z rokiem ubiegłym, a w samym listopadzie aż o 96%!

Samochody to nie jedyne dobra, na które panuje w Chinach popyt wyższy niż w USA: rosnąca sprzedaż lodówek, pralek czy komputerów sprawia, że Chiny powoli przejmują pozycję największej gospodarki na świecie. Recesja sprawiła, że Amerykanie zaczęli oszczędzać i ograniczają konsumpcję, za to w Chinach rosnąca zamożność najliczniejszego narodu świata przyczynia się do zwiększenia konsumpcji.

Wartość sprzedaży detalicznej wzrasta w Chinach o 17 procent rocznie, dwukrotnie szybciej niż tempo wzrostu gospodarczego. Rząd Chin dodatkowo stymuluje gospodarkę poprzez rabaty, subsydia i kredyty. Zwiększająca się konsumpcja w Chinach wpływa pozytywnie na gospodarkę światową, dzięki większej równowadze między nastawioną do niedawna na konsumpcję i zadłużoną gospodarką USA, a mającą duże rezerwy i uprzednio niski poziom konsumpcji gospodarką Chin.

Fot. China Fotopress / MaxPPP / Forum

Źródło: New York Times

AT

  • Śr., 23-12-2009 gość
    prawicowe pieski teraz ze zgrozy obgryzają paznokcie
    Odpowiedz Zgłoś