Podsumowania na rynku dzieł sztuki

0 Komentarzy
1 Zdjęcie
Poniedziałek, 11-01-2010

Podsumowania na rynku dzieł sztuki

W podsumowaniach roku 2009 brano pod uwagę każdą dziedzinę, która miała styczność z recesją. I tak na przykład rynek dzieł sztuki w dobie kryzysu zaliczył spadek o 1/3 cen.

Największe obroty na międzynarodowym rynku sztuki odnotowała Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Chiny. Największe wpływy z handlu dziełami sztuki odnotowały również 2 największe i najbardziej cenione domy aukcyjne: Sotheby’s i Christie’s. Obie firmy zmonopolizowały obrót najbardziej wartościowymi dziełami sztuki, ale ich kondycja została poważnie zachwiana z powodu kryzysu.

Obecnie prognozuje się spadek sprzedaży dzieł artystów współczesnych na przyszły rok. Pod wpływem impulsu przestali również działać nabywcy dzieł sztuki, stali się ostrożniejsi w podejmowaniu decyzji o kupnie. Winna temu jest dodatkowa podaż obecna na światowym rynku, którą wygenerowali kolekcjonerzy i galerie. Stało się to pod przymusem spieniężenia części odbiorców, co dało możliwość kupowania rzadkich dzieł sztuki inwestorom popytowym.

Największe korekty cenowe dotknęły sztuki współczesnej, a mimo recesji dzieła dawnych mistrzów utrzymują się na wysokim poziomie. Przewiduje się większe spadki cenowe na światowym rynku dzieł sztuki, a wiele dzieł zostanie sprzedanych po cenach znacznie niższych niż przewidywano.

Źródło: WSJ

ML